KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG THPT SENDAI IKUEI GAKUEN

Khu ký túc xá nam Taishi Gijuku (thành phố Tagajo, tỉnh Miyagi)

Khu ký túc xá nữ Shimeikan (thành phố Tagajo, tỉnh Miyagi)

Khu ký túc xá nữ Kokusaikogakkan (thành phố Sendai, tỉnh Miyagi)

Khu ký túc xá nữ The House of Ikuei 111 (thành phố Tagajo, tỉnh Miyagi)

Khu ký túc xá nam Ikuei 90 (thành phố Tagajo, tỉnh Miyagi)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Loading...